Energica Eva Bigbike electric ไฟฟ้าสุดเท่

ปัจจุบันเทคโนโลยีในการผลิตรถได้พัฒนาก้าวนาไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก ไม่เพียงรถยนต์เท่านั้นที่ใช้เทคโนโลยีนี้แต่ Bigbike ก็หันมาเริ่มนำมาใช้งานกันบางแล้วช่างเช่น Energica Eva Bigbike electric คันนี้ Energica Eva Bigbike electric(เอเนอจิก้า เอวา) เป็นรถบิ๊กไบค์ไฟฟ้าที่ผลิตออกจากบริษัทเอเนอจิก้า (Energica) ผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจากอิตาลี Eva Bigbike

Read more