Isuzu Mu-X แต่ง Drive Your Life to AEC จาก กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล

กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดเส้นทางสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Drive Your Life to AEC โดย เจ้า Isuzu Mu-X แต่ง  สวยๆคันนนี้   ดร. ปราจิน เอี่ยมลำเนา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เล็งการณ์ไกล ในนโยบายการรวมตัวของกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Read more