Suzuki Caribian 4×4

ซูซุกิแคริเบี้ยน หรือ เรียกอีกชื่อว่า Sporty มีชื่อเป็นทางการว่า SJ413 กระจาย ส่งไปทำตลาดทั่วโลก อาจจะเรียกต่างกันไปตาม พื้นที่ ขับเคลื่อน 4 ล้อขนาดเล็กน้ำหนักเบา ได้นำเข้ามาขายในเชิงพาณิชย์ ประมาณปี 1982 หลังจากนำเข้ามาก่อนหลายปี แต่ใช้ใน ราชการ มากกว่า เป็นลักษณะรถ van

Read more

รวม suzuki caribian ลุยลุย

ซูซุกิแคริเบี้ยน หรือ เรียกอีกชื่อว่า Sporty มีชื่อเป็นทางการว่า SJ413 กระจาย ส่งไปทำตลาดทั่วโลก อาจจะเรียกต่างกันไปตาม พื้นที่ ขับเคลื่อน 4 ล้อขนาดเล็กน้ำหนักเบา ได้นำเข้ามาขายในเชิงพาณิชย์ ประมาณปี 1982 หลังจากนำเข้ามาก่อนหลายปี แต่ใช้ใน ราชการ มากกว่า เป็นลักษณะรถ van

Read more