BMW F800GS ประกอบที่ระยอง เริ่มต้น530,000 บาท!!

สำหรับคนชอบ2ล้อ วันนี้Autocarnano พาไปชมการเปิดไลน์ประกอบรถจักรยานยนต์สายพันธ์ เยอรมัน BMW F800GS เป็นรุ่นที่ 2 ต่อจากรุ่น F800R โดยการนำเข้าชิ้นส่วนต่างๆ มาประกอบที่โรงงาน BMW ระยอง โรงงานบีเอ็มดับเบิลยู แมนูแฟคเจอริ่ง ประเทศไทย  กำลังการประกอบรวม 6 คันต่อวันทั้ง

Read more