ดูไว้! หากไม่อยากให้ไฟไหม้รถยนต์ของคุณ

เรามักจะเผลอนำสิ่งของที่สามารถกำเนินจุดรวมแสงมาไว้ในรวม เช่นกระจก คลิสตัลรูปปั้นต่างๆ ที่เป็นแสง ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้เมื่อโดนแสงแล้วจะสะท้อนแสงไปยังจุดต่างๆ ของตัวรถซึ่งอาจจะเป็นต้นเหตุของไฟไหม้รถยนต์ได้ ขอบคุณคลิปจาก : Rantonio Za

Read more