เช็คระบบขับเคลื่อนรถมอเตอร์ไซด automatic ด้วยตัวเอง

นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ได้จัดทำ คลิปวีดีโอ เรื่อง  เช็คระบบขับเคลื่อนรถมอเตอร์ไซด automatic ด้วยตัวเอง จัดทำโดย นายขจรศักดิ์ พิมพ์ลี เพื่อให้ความรู้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ และจะได้เอาไปใช้เอง  เข้าใจได้ง่ายๆ กันจ้า  

Read more

นำคลิฟ การออกแบบตกแต่งรถสวย Photoshop Modified Car

โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างภาพ และตกแต่งภาพ  ที่นักออกแบบ นำมาใช้เบื้องต้นในการออกแบบ นำมาออกแบบชุดแต่งรถ หรือการตกแต่งภายนอก วันนี้เรานำคลิฟต่างๆ มานำเสนอ Autocarnanoกันจ้า

Read more