รถที่ไม่น่าเป็นไปได้”รถไม้ไผ่”

แท็กซี่ไม้ไผ่ เมืองตาบอนตาบอนของฟิลิปปินส์ ได้ผลิตขึ้นมาเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังผลิตด้วยเหตุผลส่วนหนึ่งคือ ทดแทนการใช้มอเตอร์ไซต์ในเมืองนี้ที่ซ้อนกันมากถึง 5 – 6 คน  แท็กซี่ไม้ไผ่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแท็กซี่คันนี้ทำจากไม้ไผ่ถึง 90%ของตัวรถ และใช้พลังงานไบโอดีเซลที่ได้จากน้ำมันมะพร้าว เรื่องความปลอดภัยไม่ต้องห่วง เพราะไม่น่าจะมี แต่โชคดีที่รถคันนี้ออกแบบให้วิ่งได้ไม่เร็ว และใช้วิ่งในเมืองเกษตรกรรมชนบทอย่างเมืองตาบอนตา แท็กซี่ไม้ไผ่ ทำออกมา 2 รุ่นคือ ECO1

Read more