ทิ้งใบจอง 1.4 แสนคัน โครงการถคันแรก

โครงการถคันแรก คาดทิ้งใบจอง 1.4 แสนคัน เป็นผลให้สต็อกรถยนต์ล้นลากยาวข้ามปี คาดใช้เวลาอย่างน้อย 5 เดือนระบายรถส่วนเกินหมด รายงานจากศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี บอกว่ากรมสรรพสามิตเปิดเผยข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการรถคันแรกมีจำนวน 1.25 ล้านราย โดยมี 1.4 แสนราย หรือประมาณ 12% ที่ยังไม่มารับรถ แม้จะสิ้นสุดนโยบายรถคันแรกมาถึง 10 เดือนแล้ว

Read more

เตรียมประมูล รถคันแรก 300 คัน ที่โดนยึด

นายอนุชาติ ดีประเสริฐ ประธานสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย เปิดเผยว่า จากข้อมูลของกรมสรรพสามิต มีผู้ขอใช้สิทธิ์รถยนต์คันแรกจำนวน 1.2 ล้านคัน และคาดว่าจะยกเลิกการใช้สิทธิ์ไม่ต่ำกว่า 20-30% ทำให้เหลือยอดผู้ใช้สิทธิ์รถยนต์คันแรกเพียง 8-9 แสนคันเท่านั้น แต่ในขณะนี้ยังพบว่ามีลูกค้าที่ได้รับเงินตามสิทธิ์รถยนต์คันแรกไปแล้ว และเป็นลูกค้าที่ผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงิน ทำให้ถูกยึดรถไปแล้วเกือบ 300 คัน โดยเจ้าของรถที่ถูกยึด สถาบันการเงินจะดำเนินการตามกระบวนการขอยกเลิกการถือครองรถ 5

Read more

สรรพสามิตตั้งศูนย์เฝ้าติดตาม คนไม่ผ่อนรถคันแรก

จุมพล ริมสาคร จุมพล ริมสาคร รองอธิบดีกรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เปิดเผยว่า ช่วงที่ผ่านมามีบริษัทเช่าซื้อ หรือลีสซิ่งที่เข้าร่วมโครงการ แจ้งเข้ามาว่ามีผู้ที่ซื้อรถไปแล้วขาดส่งค่างวดเกิน 3 เดือน ประมาณ 10 กว่าราย ซึ่งทางกรมสรรพสามิตจะตรวจสอบข้อมูลก่อนจะแจ้งเตือนไปยังเจ้าของรถที่เข้าร่วมโครงการ 2 ครั้ง เพื่อให้มาคืนเงินภาษี แต่หากไม่ติดต่อมา

Read more

คำแนะ ในการคืนเงิน สำหรับรถยนต์คันแรก

หลายคน เมื่อรัฐขยายเวลาในการจองรถยนต์ ไปถึงสิ้นปี ชาวAutocarnano คงจะเลงๆไว้กันแล้วงั้นวันนี้ เราพาไปรุ้จักเงือนไขขั้นตอน การคืนเงินสำหรับรถยนต์คันแรก กันดีกว่า ว่าจะทำยังไง แบบไหนเข้าเงื่อนไขบ้าง 1. เงื่อนไขการได้รับคืนเงินสำหรับรถยนต์คันแรก 1.1 เป็นรถยนต์คันแรกที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2554 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 1.2 เป็นรถยนต์ราคาขายปลีกไม่เกิน 1,000,000 บาท/คัน 1.3 เป็นรถยนต์นั่งขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร/รถยนต์กระบะ (Pick up)/รถยนต์นั่งที่มีกระบะ (Double Cab) 1.4 เป็นรถยนต์ที่ผลิตขึ้นในประเทศไม่รวมถึงรถยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนนำเข้าใช้แล้วจากต่างประเทศ (รถยนต์จดประกอบ) 1.5 คืนเงินเท่ากับค่าภาษีตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท/คัน 1.6 ผู้ซื้อต้องมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 1.7 ผู้ซื้อต้องครอบครองรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี 1.8 การคืนเงินจะคืนให้เมื่อครอบครองรถยนต์ 1 ปีไปแล้ว (จ่ายคืนให้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป)

Read more
Page 1 of 11