แต่งมอเตอร์ไซด์ ผสมพันธุ์ Alien กับ Predator

มีภาพข่าวแพร่ไปทั่วโลก โดยสำนักข่าวรอยเตอร์  สำหรับ การแต่งแต่งมอเตอร์ไซด์ ของคุณรุ่งโรจน์ แสงวงศ์ไพศาล จ้าของร้าน Ko Art Shop ทีมีถึง 4 ร้านทั่วประเทศ ได้ใช้ชิ้นส่วนของรถยนต์ และจักรยานเก่ามาสร้างโมเดลผสมระหว่าง Alien กับ Predator แต่งให้กับมอเตอร์ไซด์ที่สามารถ วิ่งได้จริง ในท้องถนน


สูบลมให้เห็นไปเลยชัดๆ

 Alien Bike by The Ko Art Shop

 

(Visited 1,156 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *