ทริปท่องเที่ยวพิเศษของผู้ใช้รถ อีซูซุ ดีแมคซ์ รุ่นใหม่ “อีซูซุ ไดรฟ์วิ่งคลับ”

วันนี้ autocarnano นำเสนอเกี่ยวกับ อีซูซุคืนกำไรคูณสอง ทริปท่องเที่ยวพิเศษของผู้ใช้รถ “อีซูซุ ดีแมคซ์ รุ่นใหม่หมด!” เส้นทางจาก จ.พระนครศรีอยุธยา-จ.นครราชสีมา เหนือระดับด้วย “อีซูซุ อินไซท์” เทคโนโลยีอัจฉริยะดุจอากาศยาน เอกสิทธิ์เฉพาะอันโดดเด่นจากอีซูซุ

นอกจากจะได้ท่องเที่ยวแล้ว ผุ้ใช้งานรถ Isuzu D-Max ยังจะได้เรียนรุ้เทคนิคจากผู้เชียวชาญจากทาง บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ไม่ว่าจะเป็น การขับรถให้ประหยัดน้ำมันและปลอดภัย ไปในตัวพร้อมการท่องเที่ยวที่จัดให้อีกด้วย

กิจกรรม ที่ทางบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัดจัดนั้น เน้นที่ “อีซูซุ…รู้คุณค่าน้ำมันทุกหยด” ในครั้งนี้ เริ่มด้วยการบรรยายสรุปแก่ผู้ร่วมเดินทางทั้ง 45 คัน เกี่ยวกับเส้นทางพร้อมทำความรู้จักกับเทคโนโลยี “อีซูซุ อินไซท์” เทคโนโลยีอัจฉริยะ เอกสิทธิ์เฉพาะใน “อีซูซุ ดีแมคซ์ รุ่นใหม่หมด” ที่ให้ความเหนือชั้นด้วยการบันทึกพฤติกรรมของผู้ขับตลอดระยะเวลาในการขับขี่ เพื่อนำไปวิเคราะห์และประเมินผลพร้อมนำเสนอออกมาในลักษณะรายงานการขับขี่พร้อมคำแนะนำ เพื่อให้ผู้ใช้รถนำไปพัฒนาทักษะการขับขี่ให้ปลอดภัยขึ้นและประหยัดน้ำมันมากขึ้น ได้ถูกนำมาใช้ในการวัดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันประจำทริปนี้

โครงการ “อีซูซุ ไดรฟ์วิ่งคลับ” เกิดจากความร่วมมือของกระทรวงพลังงาน และบริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้เรียนรู้ว่าการขับรถให้ประหยัดน้ำมันและปลอดภัยนั้นสามารถทำได้จริงในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดทั้งเงินในกระเป๋า ประหยัดเงินตราของประเทศ และประหยัดทรัพยากรน้ำมันของโลกได้อย่างบูรณาการ ซึ่งอีซูซุถือเป็นภารกิจอันสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และแนวทางส่งเสริมอื่นๆ เพื่อคืนกลับสู่สังคมไทยตาม “วิถีอีซูซุ” นั่นคือ “ผู้ใช้สุขใจ เพิ่มพูนรายได้ ช่วยให้สังคมพัฒนา” ให้สมดังที่อีซูซุได้รับความไว้วางใจ ให้เป็นยอดยนตรกรรมประหยัดน้ำมันขวัญใจคนไทยทั่วทั้งประเทศ

 

 

(Visited 214 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *