ส่งมอบรถคันแรกอย่างไม่มีกำหนด ต้องจองรถภายในสิ้นปีนี้ ออกมาแล้ว

วันนี้ เอาข่าวดี มาแจ้ง พี่น้องชาว Autocarnano กัน สำหรับใคร จับจองๆ ภาษีรถคนแรกวันนี้เรานำคำแถลงการของ นางสาวศันสนีย์ นาคพงษ์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ทาง ครม. มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยจะยืดเวลาการรับมอบรถออกไปอย่างไม่มีกำหนด แต่ผู้ใช้สิทธิต้องจองรถภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และต้องยื่นขอใช้สิทธิรถคันแรก ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และหลังส่งมอบรถยนต์ให้รีบส่งเอกสารต่อกรมสรรพาสามิตเพิ่มเติมใน 90 วัน เพื่อขอรับเงินคืน 1 แสนบาท ประกอบด้วย สัญญาซื้อขายใบส่งมอบรถยนต์ ใบเสร็จรับเงินโดยผู้จองจะต้องเป็นคนเดียวกับผู้ซื้อรถยนต์

ดดย สถิติรถยนต์คันแรกตอนนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 มีจำนวนผู้ยื่นขอใช้สิทธิฯ ตามโครงการรถคันแรกกับกรมสรรพสามิตแล้วประมาณ 93,833 ราย โดยจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายคืนประมาณ 6,823 ล้านบาท คาดการณ์ว่าจะมียอดสั่งจองรถยนต์ที่เข้าข่ายรถคันแรกประมาณ 425,000 คัน ซึ่งทางผู้ผลิตไม่สามารถส่งมอบรถยนต์ได้ทันในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ครม จึงอนุมัติ ตลาดรถบ้านเรา คึกคักแน่ งานนี้

 

(Visited 108 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *