Pagani ปากานี่

ปากานี่ ซอนด้า (อิตาลี: Pagani Zonda คือชื่อรถสปอร์ต คันแรกของปากานี่ จนต่อมา รถทุกคันของยี่ห้อต้องมีคำนำหน้าว่า ปากานี่ ซอนด้า เสมอ เริ่มใช้ชื่อนี้ตั้งแต่ปี 1999 จนถึงปี 2011 ผลิตแล้วทั้งหมด 206 คัน[1] นอกเหนือจากชื่อนำหน้าว่า ซอนด้า ก็จะเป็นรุ่นใหม่ทั้งหมด อย่างเช่น ปากานี่ อูไอรา (Pagani Huayra) ที่ผลิตในปี 2012 โดยทุกคัน จะต้องเป็นสปอร์ต 2 ประตู 2 ที่นั่ง ใช้เครื่องยนต์ V12 จาก เมอร์เซเดส และ ทั้งคันใช้วัสดุ จากไฟเบอร์คาร์บอน เท่านั้น


(Visited 96 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *