ครม.รับทราบ กำหนดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 26 ต.ค.60 หยุดราชการ

ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม. รับทราบผลการดำเนินการของคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งครม.ได้มีหนังสือเรียนราชเลขาธิการของให้นำผลการประชุมของคณะกรรมการฯ ถวายกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ของพระราชทานพระราชวินิจฉัยใน 3 ประเด็น คือ

1.หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 25-29 ต.ค. 2560

2.การจัดทำภาพประดับซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน โดยเห็นสมควรเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมภาพพระบรมโกศ โดยได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตการบันทึกภาพพระบรมโกศบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

3.การจัดนิทรรศการภายหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ ซึ่งเห็นสมควรกำหนดเป็น 30 วัน ระหว่างวันที่ 1-30 พ.ย. 2560 โดยให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ

พ.อ.อธิสิทธิ์ กล่าวว่า ขณะเดียวกันครม. ได้เห็นชอบให้วันที่ 26 ต.ค. 2560 เป็นวันหยุดราชการ ซึ่งเป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสนอ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในงานพระราชพิธี

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการอำนวยการฯ เสนอให้วันที่ 26 ต.ค. 2560 เป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ และเป็นวันหยุดราชการ ซึ่งทั้งวันที่ 25 และ 27 ยังไม่มีการกำหนดเป็นวันหยุด ต้องรอให้คณะกรรมการอำนวยการฯ พิจารณาต่อไป โดยกำหนดการในวันที่ 25 ต.ค. 2560 จะเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลก่อนออกพระเมรุ ใน‪เวลา 17.30 น. วันที่ 26 ต.ค. 2560 วันถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งจะมีพระราชพิธี 3 ช่วง คือ เช้ามืดอัญเชิญพระบรมโกศ ขึ้นพระราชยานเข้าขบวนแห่ไปตรงหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ก่อนเปลี่ยนขึ้นราชรถเชิญไปสู่ท้องสนามหลวง

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวว่า ช่วงที่สองคือถวายพระเพลิงในเวลา ‪17.30 น. และช่วงที่สาม ‪เวลา 22.00 น. เป็นการถวายพระเพลิงจริง จากนั้นวันที่ 27 ต.ค. 2560 เสด็จพระราชดำเนินเก็บพระบรมอัฐิ ก่อนนำเข้าขบวนกลับพระบรมมหาราชวังในเวลา ‪07.00 น. วันที่ 28 ต.ค. 2560 พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ ในเวลา ‪17.30 น. และวันที่ 29 ต.ค. 2560 ช่วงเช้าเป็นการอัญเชิญพระบรมอัฐิขึ้นพระวิมาน จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เพื่อนำไปเก็บไว้ในห้องพระ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิพระเจ้าแผ่นดินทุกรัชกาล และช่วงเย็นจะอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร เชิญเข้าขบวนแห่อิสริยยศไปประดิษฐานที่วัดพระราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ซึ่งจะถือเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 9.

(Visited 177 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *