พระเมตตา ขณะรถยนต์พระที่นั่งพระเทพฯ กำลังจะออก ทรงทอดพระเนตรเห็นเด็กๆ รอรับเสด็จ

ที่มา จากเพจ พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โพสเรื่องราว เมื่อวันที่ 6 เมษายน ใจความว่า

ณ จังหวัดนครพนม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กำลังจะเสด็จกลับเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเพื่อไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่อ ในการเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ที่มหาวิทยาลัยนครพนม
แต่ก่อนที่พระองค์จะเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง ก็ทรงทอดพระเนตรเห็นเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งนั่งถือเครื่องดนตรีไทยอยู่ พระองค์ทรงรู้ว่าคงจะเตรียมไว้ให้ทอดพระเนตร แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ได้กราบทูลเพราะเห็นว่าพระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงมีรับสั่งว่า ได้เตรียมมาแล้ว เราจะดูแสดงก่อน ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงรีบสั่งให้นักเรียนที่นั่งรออยู่รีบแสดงทันที หลังจากนั้นพระองค์ก็มีรับสั่งว่า

“เตรียมาแล้ว รีบแค่ไหนก็ต้องดูก่อนถึงจะไป”

—————” ทรงพระเจริญ “—————–

ที่มา เพจ พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(Visited 1,284 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *