กระทรวงพลังงาน จ่อยกเลิกขาย”โซฮอล์ 91″

กระทรวงพลังงาน ย่อยกเลิกขาย"โซฮอล์ 91"

เป็นข่าวที่เรียกว่าเป็นกระแสมาแรงมากกับการที่กระทรวงพลังงานจะยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 แล้วหันไปสนับสนุน แก๊สโซฮอล์ 95 แทน

เนื้อข่าว กระทรวงพลังงานเร่งทำแผนน้ำมัน 20 ปี เล็งปรับโครงสร้างราคาแก๊สโซฮอล์ 91 ให้เท่ากับ 95 หวังผู้บริโภคหันไปใช้ 95 แทน ก่อนยกเลิก 91 เพื่อเพิ่มหัวจ่ายใช้เอทานอล ยันไม่กระทบคนขับมอเตอร์ไซค์ เพราะจะได้ของดีแต่ราคาถูกกว่าเดิม

นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างจัดทำแผนน้ำมัน 20 ปี ซึ่งเป็นแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงภาพรวมและสอดรับกับแผนพลังงานทดแทน โดยแผนหนึ่งที่จะต้องพิจารณาคือการยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 (ข้อมูลเมื่อวันที่ 26 เม.ย. ราคา 27.68 บาท/ลิตร) ซึ่งเบื้องต้นสามารถดำเนินการได้ทันทีด้วยการทำโครงสร้างราคาแก๊สโซฮอล์อี10 คือ แก๊สโซฮอล์ 91 ให้เท่ากับแก๊สโซฮอล์ 95 (ราคา 28.50 บาท/ลิตร) เพื่อให้ผู้บริโภคหันไปเลือกใช้แก๊สโซฮอล์ 95 แทนทั้งหมด

“การยกเลิกแก๊สโซฮอล์ 91 เพื่อเพิ่มหัวจ่ายในการขยายการใช้เอทานอลเพิ่มขึ้น เราจึงมีแนวคิดว่าถ้าเราทำราคาแก๊สโซฮอล์อี10 ให้เท่ากัน เชื่อว่าคนก็จะหันไปใช้ของดีราคาถูกแทนและไม่ต้องห่วง

ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ เพราะจะได้ใช้แก๊สโซฮอล์ 95 ในราคาถูกกว่าเดิม จะไม่มีปัญหาเหมือนที่อดีตเคยมองว่าถ้ายกเลิกแก๊สโซฮอล์ 91 จะกระทบกับผู้ใช้รถกลุ่มนี้ซึ่งไม่ใช่เลย” นายวิฑูรย์กล่าว

นายวิฑูรย์กล่าวว่า จากการหารือกับกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันถึงแนวทางการยกเลิกแก๊สโซฮอล์ 91 ได้ขอเวลาปรับตัว 3 ปี เนื่องจากจะมีปัญหาต้องปรับปรุงกระบวนการกลั่นน้ำมันเบนซินพื้นฐานหรือจีเบส ให้พร้อมรองรับในการนำเอทานอลมาผสมเบนซินให้เป็นแก๊สโซฮอล์ 95 แทน อย่างไรก็ตามหากจะดำเนินการทันทีสามารถทำได้ แต่จะต้องนำเข้าสารอะโรเมติกส์บางชนิดมาผสม ซึ่งมีภาษีศุลกากร ก็ต้องไปหารือ นอกจากนี้ยังหารือกับโรงกลั่นถึงการเพิ่มปริมาณสำรองน้ำมันในระยะยาวว่าควรเป็นทิศทางอย่างไร ซึ่งจากการหารือกลุ่มโรงกลั่นมีความเห็นว่า การสำรองน้ำมันเพิ่มนั้นควรจะเป็นหน้าที่ของรัฐมากกว่า เพราะหากเป็นเอกชนจะเป็นภาระและในที่สุดจะผลักไปยังราคาขายปลีกกระทบประชาชน ส่วนปริมาณสำรองของผู้ค้ามาตรา 7 ปัจจุบันอยู่ที่ 6% ซึ่งเหมาะสมแล้ว

“สรุปคือ แผนน้ำมัน 20 ปี จะมุ่งเน้นการส่งเสริมการขนส่งทางท่อเพื่อการประหยัดและลดอุบัติเหตุ การดูแลคุณภาพน้ำมันให้เหมาะสมกับรถยนต์ที่ควรใช้ว่ามีกี่เกรด กี่ชนิด รวมถึงการขยายตลาดภูมิภาคที่จะต้องมองการเชื่อมโยงกับอาเซียน” นายวิฑูรย์กล่าว

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี นายกสมาคมผู้ค้าและผู้ผลิตเอทานอลไทย กล่าวว่า จากกรณีที่กระทรวงพลังงานได้ปรับเป้าหมายการใช้เอทานอลจากเดิม 9 ล้านลิตร/วัน ในปี 2564 เหลือ 6 ล้านลิตร/วันนั้น เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว เนื่องจากเป้าหมายเดิมมากเกินความจริง เพราะปัจจุบันการใช้เอทานอลอยู่ที่ระดับเพียง 3.3 ล้านลิตร/วันเท่านั้น อย่างไรก็ตามการส่งเสริมการใช้เพิ่มขึ้นด้วยการยกเลิกจำหน่ายแก๊สโซฮอล์อี10 ให้เหลือตัวใดตัวหนึ่ง เพื่อทำให้ผู้ค้ามีหัวจ่ายเพิ่มขึ้นในการเลิกไปจำหน่ายแก๊สโซฮอล์อี20 เพิ่มก็เป็นสิ่งที่ดีและเห็นด้วย

ที่มา : matichon

(Visited 269 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *