Porsche 911 Carrera เข้าประจำการรถตำรวจในออสเตรเลีย

สวัสดีครับเพื่อน ๆ ชาว Autocarnano วันนี้ก็มีข่าวในวงการรถยนต์มาฝากเพื่อน ๆ ด้วยครับ ซึ่งเป็นข่าวเกี่ยวกับรถหรูในวงการตำรวจครับ เราก็เคยได้ยินกันมาบ้างแล้วกับการนำรถหรูมาใช้ในราชการตำรวจซึ่งเราก็เคยนำเสนอไปแล้วแต่ครั้งก่อนนี้เป็น”รถตำรวจหรูในดูไบ” แต่คราวนี้เป็นออสเตรเลียครับ

Porsche 911 Carrera cop car

สำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทางกรมตำรวจออสเตรเลียได้เลือกใช้ Porsche 911 Carrera(คาร์เรร่า) รถสปอรต์สุดหรูจากค่ายม้ามาประจำการแทน Porsche Panamera(พานาเมร่า) ซึ่งประจำการมาก่อนหน้านี้ สำหรับเจ้า Porsche 911 Carrera นั้นถือว่าเป็นรถที่มีสมรรถนะที่ดีเยี่ยมคันหนึ่งและสามารถทำความเร็วได้มาก ซึ่งสามารถนำมาใช้ในภาระกิจในการจับกุมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี และภารกิจหลักของ Porsche 911 Carrera ในกรมตำรวจออสเตรเลียตอนนี้ถูกใช้เป็นรถนำขนวบบุคคลสำคัญต่าง ๆ

Porsche 911 Carrera cop car

Porsche 911 Carrera cop car 3

Porsche 911 Carrera cop car backfron

Porsche 911 Carrera cop car 5

บทความ : www.autocarnano.com                 Images source : carbuzz

(Visited 264 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *