เร่งออกกฎทำใบขับขี่ 10 โรคเสี่ยงอุบัติเหตุ

สอบใบขับขี่

พล.อ.ต.นพ.อิทธิพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา กล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องมาตรฐานสุขภาพสำหรับผู้ขอใบขับขี่รถยนต์ว่า ตอนนี้ได้ประชุมร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมกำหนดกฎเกณฑ์ ข้อแนะนำทางการแพทย์สำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ให้เกิดความปลอดภัยแล้ว โดยจะมีการคัดโรค 10 กลุ่มที่มีความเสี่ยง เช่น กลุ่มลมชักและระบบประสาท โรคหัวใจและเบาหวานขั้นรุนแรง กลุ่มโรคความผิดปกติของการมองเห็น การได้ยินและการทรงตัวขั้นรุนแรง เป็นต้น ซึ่งการออกเกณฑ์ครั้งนี้ จะต้องไม่เป็นการเพิ่มขั้นตอนจนกลายเป็นภาระและทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบ

สอบใบขับขี่

อย่างไรก็ตาม การวางกฎเช่นนี้ ไม่ได้หมายความว่าเป็นการกีดกัน แต่จะทำให้ผู้ป่วยทราบความเสี่ยงของตัวเอง เพื่อนำไปสู่การระบบรักษาต่อไป โดยรูปแบบใหม่จะไม่ต้องขอใบรับรองแพทย์เหมือนที่ผ่านมา แต่เป็นการกรอกประวัติเจ็บป่วยตามความเป็นจริง ส่วนประวัติการผ่าตัดในขั้นตอนใบขับขี่ ก็จะมีรายละเอียด เช่น ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ต้องได้รับการตรวจสุขภาพทุกปี หรือผู้เป็นโรคลมชัก ก็ไม่สามารถออกใบขับขี่ระยะยาวได้ เป็นต้น

ทั้งนี้ หลังจากที่คณะกรรมการด้านการแพทย์ได้กำหนดหลักเกณฑ์แล้ว คณะกรรมการชุดใหญ่จะนำเรื่องเข้าที่ประชุมอีกครั้ง เพื่อปรับแก้ระเบียบ และมีการเพิ่มโทษ หากใช้ข้อมูลเท็จหรือนำไปสู่การจ่ายสินไหมทดแทน เป็นต้น คาดว่ากฎทั้งหมดน่าจะเสร็จในเดือนกันยายนนี้ เพื่อนำไปสู่ระเบียบข้อบังคับต่อไป

(Visited 87 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *