เปิดประมูลทะเบียนรถสวยหมวด “ฮล” 13-30 ส.ค. 57 นี้

ข่าวดีสำหรับเพื่อน ๆ ชาว Autocarnano ที่ต้องการป้ายทะเบียนรถหมายเลขสวย ๆ ทางขนส่งได้เปิดประมูลแล้วโดยมีรายละเอียดดังนี้ กรมขนส่งทางบก เปิดประมูลทะเบียนสวยสำหรับรถตู้หมวด “ฮล” และทะเบียนรถสวยสำหรับกระบะหมวด “1ฒฒ”  โดยทะเบียนสวยสำหรับรถตู้หมวด “ฮล” นั้นจะมีการเปิดประมูลขึ้นระหว่างวันที่ 13-30 สิงหาคม 2557 ส่วนทะเบียนรถสวยสำหรับรถกระบะหมวด “1ฒฒ” นั้นจะมีการเปิดประมูลขึ้นระหว่างวันที่ 13-31 สิงหาคม

(รูปภาพใช้ในการประกอบข่าว)
ประมูลทะเบียนรถสวย 2557

ประมูลป้ายทะเบียนรถสวย 2557

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมการประมูลนั้นสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและประมูลได้ที่

  • www.tabienrot.com
  • www.roadsafefund.com

วิธีการประมูล ใช้วิธีแบบเสนอราคาแข่งกับผู้ประมูลรายอื่นด้วยตนเอง โดยระบบจะนำราคาที่ผู้เสนอแสดงให้ผู้ประมูลรายอื่นทราบผ่านทางเว็บไซต์ และหากผู้ประมูลรายอื่นเสนอราคาสูงกว่าราคาของผู้ประมูลเดิม ราคาสูงสุดก็จะแสดงแทน ผู้ประมูลสามารถเสนอราคาประมูลใหม่ได้จน กว่าจะถึงเวลาสิ้นสุดการประมูลเลขนั้น ๆ

เรียบเรียงข้อมูล : www.autocarnano.com                       Image source : tabienrot

(Visited 231 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *