จับจริง 5 จอม 17 ก.ค.

ตำรวจจราจร

 

พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตวัลลภ รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รอง ผบช.น. และ พล.ต.ต.นิพนธ์ เจริญผล ได้ร่วมเปิดโครงการ “ปฏิบัติงานจราจรภาค 2 จับ 5 จอม” ซึ่งปฏิบัติการดังกล่าว เป็นการจับกุมจับผู้ขับขี่ที่มีพฤตินิสัย 5 จอม ตำรวจจราจร สั่งเดินหน้าปฏิบัติการจับ 5 จอม ทั้งจอมปาด จอมล้ำ จอมขวาง จอมย้อน และจอมปลอม เพื่อจัดระเบียบวินัยจราจรใหม่ เริ่ม 17 กรกฎาคมนี้

ข้อหาจราจร

ซึ่งเป็นพฤติกรรมเหล่านี้ ถือว่า เป็นพฤติกรรมที่ไร้ระเบียบวินัย ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนส่วนใหญ่ และยังเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอีกด้วย อีกทั้ง ยังส่งผลให้การจราจรติดขัดอีกด้วย

โดยปฏิบัติการจับจริง 5 จอมนี้ จะเริ่มปฏิบัติการจับจริงพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 โดยจะเน้นการปฏิบัติในแยกสำคัญ 199 แยกทั่วประเทศ ซึ่งแบ่งเป็นเขตพื้นที่กรุงเทพฯ 90 แยก และในเขตภูมิภาค จำนวน 109 แยก ทั้งนี้ เชื่อว่า ปฏิบัติการจับจริง 5 จอม จะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจร ร่วมถึงลดการเกิดอุบัติเหตุ และจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติให้ลดน้อยลง

  • 1. จอมปาด ข้อหาขับปาดแซงเส้นทึบ ผิดตาม พ.ร.บ. ทางบก 2522   ม. 21 (ม.152) ม.46 (ม.157) อัตราโทษ ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
  • 2. จอมล้ำ ข้อหาหยุดรถล้ำเส้นหยุด ผิดตาม พ.ร.บ. ทางบก 2522  ม.22,24 (ม.152) ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
  • 3. จอมขวาง ข้อหาหยุดรถขวางแยก ผิดตาม พ.ร.บ. ทางบก 2522  ม.55 (ม.148) ปรับไม่เกิน 500 บาท
  • 4. จอมย้อน ข้อหาขับย้อนศร ผิดตาม พ.ร.บ. ทางบก 2522   ม.41 (ม.148) ปรับไม่เกิน 500 บาท
  •  5. จอมปลอม ข้อหาป้ายทะเบียนปลอม ผิดตาม พ.ร.บ. รถยนต์ 2522 ม.11 (ม.60) ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดโครงการปฏิบัติการแก้ปัญหาจราจร ภาค 2 จับปรับจริง 5 พฤติกรรมผิดกฎจราจร ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ 5 จริง โดยจะเริ่มโครงการในวันที่ 17 กรกฎาคมนี้ สำหรับปฏิบัติการจับจริงผู้ขับขี่ ที่มีพฤตินิสัยผิดกฎหมายจราจร 5 จอมในที่นี้ คือ จอมปาด การขับขี่แซงหรือปาดหน้ารถคันอื่น จอมย้อน คือขับขี่ย้อนศร จอมขวาง คือหยุดหรือจอดรถขวางทางแยก ทางเลี้ยว จอมล้ำเส้น คือการหยุดหรือจอดรถล้ำเส้นหยุด และจอมปลอม คือปลอมแปลงทะเบียนรถเพื่อหลีกเลี่ยงการจั­บกุม หลังสำรวจพบว่าพฤตินิสัยเหล่านี้ เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาจราจรติด­ขัด และยังเป็นส่วนหนึ่งของอุบัติเหตุบนท้องถน­น ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและชีวิตของผู้ใช้รถใ­ช้ถนน โดยตำรวจจะเริ่มมาตรการนี้ ในวันที่17กรกฎาคมนี้ ทั้ง199แยกสำคัญทั่วประเทศแบ่งเป็นในกรุงเ­ทพมหานคร 90แยกและพื้นที่ภูมิภาคต่างๆ อีก 109 แยก และในวันพรุ่งนี้ คือวันที่ 16 กรกฏาคม จะถือเป็นวันแจ้งเตือนผู้กระทำผิด

สำหรับปฏิบัติการ จับปรับจริงพฤตินิสัยผู้ขับขี่ 5 จอมนี้ เป็นปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจราจร ภาค 2 ต่อจากมาตรการ 5 จริง ในการคืนพื้นผิวจราจร ที่ดำเนินการครบ 1 เดือน และพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจมากกว่าร้อยล­ะ 97 มีการสนับสนุนให้ใช้มาตรการนี้ แก้ไขปัญหาการจราจรต่อไป

  • เริ่ม 17 กรกฎาคมนี้
(Visited 312 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *