แพทยสภาเพิ่ม 3 โรคต้องห้ามทำใบขับขี่รถ

ห้ามทำใบขับขี่

ชง 3 โรคต้องห้ามทำใบขับขี่ แพทย์รับผิดชอบร่วม ได้แก่ ผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคเบาหวานขั้นรุนแรง และ โรคลมชัก  เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุรองจากเมาสุรา 

แพทยสภา เห็นชอบตั้งคณะกรรมการร่วม ถกเกณฑ์คุมเข้มใบรับรองแพทย์ ก่อนทำใบขับขี่เสนอคุม 3 โรคต้องห้ามเพิ่ม หัวใจ เบาหวาน ลมชัก คาด 30 วันรู้ผลเบื้องต้น

นาย อัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

นาย อัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยภายหลังการประชุม เพื่อหาข้อสรุปการปรับเงื่อนไขใบรับรองตรวจสุขภาพสำหรับผู้ขอใบขับขี่รถยนต์ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบมีการจัดตั้งคณะกรรมเพื่อหาข้อสรุปและแนวทางปฏิบัติเบื้องต้น ภายใน 30  วัน จากนั้นการจะนำแนวทางมาปฏิบัติ คาดว่าจะใช้เวลาอีก  30-60  วัน ก่อนจะเข้ากระบวนการขั้นตอนตามคำประกาศทางราชการต่อไป

ขณะที่ด้านพล.อ.ต.นายแพทย์ อิทธพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา เผยว่า ภายใน 30 วัน จะต้องมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เนื่องจากทางแพทยสภามีข้อเสนอที่ชัดเจน ว่าด้วยกลุ่มโรคที่จะต้องควบคุมเป็นอันดับแรกคือ ผู้ป่วยหัวใจ และโรคเบาหวานขั้นรุนแรง และผู้ป่วยโรคลมชัก เนื่องจากผลการศึกษาในสหรัฐและยุโรป พบว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด อันดับแรกคือเมาสุรา อันดับสองคือโรคหัวใจ อันดับสามคือโรมเบาหวานและอันดับสี่คือโรคลมชัก ซึ่งข้อมูลนี้ใกล้เคียงกับประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคลมชักในสหรัฐอเมริกาเฉลี่ยที่ 4% เมืองทั้งประเทศ ส่วนไทยอยู่ที่ 2 – 4 % ของพลเมือง 65 ล้านคน หรือมีผู้ป่วยโรคลมชักรวม 1.2 – 2.4 ล้านคน ในจำนวนนี้คาดว่ามีหลายแสนคนที่มีใบอนุญาตขับขี่รถ ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงต่อผู้ใช้รถใช้ถนน

(Visited 102 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *