ปฏิทินการแข่งขันมอเตอร์ไซค์วิบาก 2014 ภาคเหนือ

ปฏิทินการแข่งขันมอเตอร์ไซค์วิบาก 2014 ภาคเหนือ

การแข่งขันเอนดูโร่ครอสเก็บคะแนนชิงแชมป์ประเทศไทย

ปฏิทินการแข่งขันมอเตอร์ไซค์วิบาก 2014 ภาคเหนือ
โปรแกรมการแข่งขัน Nim บ้านลูกโป่ง Enduro cross championship 2014   5 สนาม

 • สนามที่ 1   วันที่ 1-2     มีนาคม      จ.เชียงใหม่
 • สนามที่ 2   วันที่ 10-11   พฤษภาคม  จ.เชียงใหม่
 • สนามที่ 3   วันที่ 21-22  มิถุนายน    จ.ลำพูน
 • สนามที่ 4   วันที่ 9-10   สิงหาคม     จ.เชียงราย
 • สนามที่ 5   วันที่ 20-21  กันยายน     จ.เชึยงราย

การแข่งขันเอนดูโร่ครอสเก็บคะแนนชิงแชมป์ภาคเหนือ นอร์ทเทริ์นเอ็นดูโร่มิตติ้ง 2014

 • สนามที่ 1  23 กุมภาพันธ์  2557  จังหวัดแพร่
 • สนามที่ 2  30 มีนาคม     2557  จังหวัดพะเยา
 • สนามที่ 3  31 พฤษภาคม 2557  จังหวัดลำปาง
 • สนามที่ 4    3 สิงหาคม   2557  จังหวัดเชียงใหม่
 • สนามที่ 5  26 ตุลาคม     2557  จังหวัดเชียงราย

รายการฟิวร์เรสซิ่ง เก็บคะแนนชิงถ้วยเกียรติยศ 5 สนามประจำปี 2557

 • สนาม 1   วันอาทิตย์ ที่  4   พฤษภาคม   2557 จ.ลำปาง
 • สนาม 2   วันอาทิตย์ ที่ 13  กรกฎาคม    2557 จ.พิษณุโลก
 • สนาม 3   วันอาทิตย์ ที่ 21  กันยายน     2557  จ.แพร่
 • สนาม 4   วันอาทิตย์ ที่       พฤศจิกายน 2557  จ.น่าน
 • สนาม 5   วันอาทิตย์ ที่ 28  ธันวาคม     2557  จ.กำแพงเพชร

*** หมายเหตุ การแข่งขัน รายการ ฟิวส์เรสเรสซิ่ง ทรายคำ ครั้งที่ 6 ในวันที่ 16 มีนาคม 2557 ไม่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันเก็บคะแนนชิงถ้วยเกียรติยศ 5 สนามประจำปี 2557 นะครับ

การแข่งขันไชเคิลครอส

 • 22 กุมภาพันธ์  57     วังชิ้นโมโตคลอส & ไซเคิ้ล ครั้งที่ 1         อ.วังชิ้น  จ.แพร่
 • 16 มีนาคม     57     ฟิวส์เรสซิ่งทรายคำไชเคิลครอส ครั้งที่ 6    สนามทรายคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • 23 มีนาคม     57     ไซเคิลครอสสุวรรณนาวา นาหึก               อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 •   6 เมษายน    57     แม่สะเรียงเอ็นดูโร่มิตติ้ง ครั้งที่ ๕             อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
 • 20 เมษายน    57     เขาฟ้าไชเคิลครอส & โมโตครอส            ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
 •   4 พฤษภาคม 57     หมูยอป้าปี๋ ฟิวส์เรสซิ่ง สนามที่ ๑             อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
 •   1 มิถุนายน   57      แม่โฮม ไซเคิลครอส ครั้งที่ ๒                 อ. สันกำแพง จ.เชียงใหม่
 •   8 มิถุนายน   57      ดอยสะเก็ดไซเคิลครอส ครั้งที่ ๑              อ. ดอยสะเก้ด จ.เชียงใหม่
 • 29 มิถุนายน   57     กิจกรรมฮอนด้าเอ็นดูโร่ & โมโตครอส        สนามโมโตครอสวีไอพีเชียงใหม่

 

ที่มา : ทิตย์ เชียงคำ

(Visited 798 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *