Ford F-150

รูป Ford F-150 สวยๆ จากเมืองนอก Ford F150 เป็นรถยนต์กระบะขนาดใหญ่ในรูปแบบของสปอร์ต  กระบะ Ford F-150 SVT Raptor ได้รับการพัฒนาโดย Shelby ให้ทรงสมรรถนะยิ่งขึ้นปลุกจิตวิญญาณความแรง ขับขี่ที่เร้าใจมากกว่าเดิม

Ford F-150

Ford F-150

Ford F-150

Ford F-150

Ford F-150

Ford F-150

Ford F-150

Ford F-150

รูปภาพจาก : motortrend

(Visited 649 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *