CIVIC 3 ประตูเตารีด แต่งVip

ซีวิคเตารีด จริงๆ รุ่นนี้มี 2, 3, 4 ประตู (3 รวมประตูท้าย)3 กับ 4 ประตู เป็นที่นิยมในบ้านเรา 2 ประตูไม่มีมาขายในประเทศไทย รุ่นนี้บ้านเราเรียก “ตาหวาน” จจุบันไปเรียกว่า “รุ่นเตารีด” ไปกันหมดแล้ว แม้จะตกรุ่นไปหลายปีแล้วก็ตามที แต่หลายคนก็ยังอยากได้มาครอบครอง มนต์ของ Honda civic 3 door ยังคงวนเวียนอยุ่

Civic 3 ประตูแต่ง

็Honda CIVIC 3 ประตู แต่งVip สีขาวเทห์ CIVIC 3door vip hydralice จากสำนัก Freestyleจ.ชลบุรี

CIVIC 3 ประตูเตารีด แต่งVip

CIVIC 3 ประตู

CIVIC 3 ประตู สวยรอบคัน

CIVIC 3 ประตู ล้อแม็กซ์สวยๆ

CIVIC 3 ประตู

ภายใน CIVIC 3 ประตู ตกแต่ง ภายในสวยๆ แบบVIP

CIVIC 3 ประตู

CIVIC 3 ประตู

3ประตูเตารีด

CIVIC 3 ประตูเตารีด แต่งVip

CIVIC 3 ประตูเตารีด แต่งVip

CIVIC 3 ประตูเตารีด แต่งVip

CIVIC 3 ประตูเตารีด แต่งVip

ฮอนด้าซีวิคปี 93 แต่งฟ้าอ่อนทั้งนอกและใน

CIVIC 3 ประตูเตารีด แต่งVip

ฮอนด้าซีวิคปี 93 แต่ง

ฮอนด้าซีวิคปี 93 แต่ง

ฮอนด้าซีวิคปี 93 แต่ง

ฮอนด้าซีวิคปี 93 แต่งฮอนด้าซีวิคปี 93 แต่งฮอนด้าซีวิคปี 93 แต่งCIVIC 3 ประตูเตารีด แต่งVip

(Visited 8,167 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *