ของแต่ง มิราจ

Mirage แต่ง

เอาใจชาว Eco คาร์ อีกรอบกับ ชุดแต่ง สเกิร์ต รอบคันMitsubishi Mirage เป็นรถยนต์ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และความคุ้มค่าในการใช้งานสะดวกสบาย และมีความคล่องตัวสู  มาเอาใจ ชาว Autocarnano ที่จะรวบรวมการแต่ชุดต่างจากค่ายดัง มานำเสนอ

ชุดแต่งมิราจ Charge Speed

ชุดแต่งมิราจ Charge Speed

ชุดแต่งมิราจ Charge Speed

ทั้งชุดมี 4 ชิ้นหลัก  ประกอบด้วย
กันชนหน้า Charge Speed
กันชนหลัง Charge Speed
สเกิร์ตข้าง Change Speed

ชุดแต่ง Charge Speed

กระโปรงCharge speed

ฝากระโปรงหน้าทรง Charge speed

ฝากระโปรงหน้า MCR

ชุดแต่งหน้าเต็ม Varis

ชุดแต่งหน้าเต็ม Varis
ชุดแต่งหน้าเต็ม Varis
ลิ้นหน้าทรง Project Varis
ลิ้นหน้าทรง Project Varis
สเกิร์ตข้างพร้อมอันเดอร์สเกิร์ตทรง Project Varis
สเกิร์ตข้างพร้อมอันเดอร์สเกิร์ตทรง Project Varis

สเกิร์ตทรง Project Varis

สเกิร์ตทรง Project Varis

ดีฟูเซอร์หลังทรง Project Varis

ดีฟูเซอร์หลังทรง Project Varis

แก้มข้างเซาะร่องมิตซูบิชิ มิราจ ทรง Boomerang

ฝากระโปรงคาร์บอนไฟเบอร์ เป็นงาน Vacuum
ฝากระโปรงคาร์บอนไฟเบอร์ เป็นงาน Vacuum

ชุดแต่ง สเกิร์ต มิราจ Mirage Access Evo เหลือง (ท่อคู่)
ชุดแต่ง Mirage มิราจ Access Evo สเกิร์ต รอบคัน Mix Yellow Devil ท่อคู่ เหลือง คุณแยม รูป 1

ชุดแต่ง Mirage มิราจ Access Evo สเกิร์ต รอบคัน Mix Yellow Devil ท่อคู่ เหลือง คุณแยม รูป 2

ชุดแต่ง Mirage มิราจ Access Evo สเกิร์ต รอบคัน Mix Yellow Devil ท่อคู่ เหลือง คุณแยม รูป 3

ชุดแต่ง Mirage มิราจ Access Evo สเกิร์ต รอบคัน Mix Yellow Devil ท่อคู่ เหลือง คุณแยม รูป 4

ชุดแต่ง Mirage มิราจ Access Evo สเกิร์ต รอบคัน Mix Yellow Devil ท่อคู่ เหลือง คุณแยม รูป 5

ชุดแต่ง Mirage มิราจ Access Evo สเกิร์ต รอบคัน Mix Yellow Devil ท่อคู่ เหลือง คุณแยม รูป 6

ชุดแต่ง Mirage มิราจ Access Evo สเกิร์ต รอบคัน Mix Yellow Devil ท่อคู่ เหลือง คุณแยม รูป 7

ชุดแต่ง Mirage มิราจ Access Evo สเกิร์ต รอบคัน Mix Yellow Devil ท่อคู่ เหลือง คุณแยม รูป 8

ชุดแต่ง Mirage มิราจ Access Evo สเกิร์ต รอบคัน Mix Yellow Devil ท่อคู่ เหลือง คุณแยม รูป 9

ชุดแต่ง Mirage มิราจ Access Evo สเกิร์ต รอบคัน Mix Yellow Devil ท่อคู่ เหลือง คุณแยม รูป 10


(Visited 2,875 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *