Colorado แต่ง งามๆ

Colorado แต่ง งามๆ
Colorado แต่ง งามๆ

Colorado แต่ง งามๆ

วันนี้เอากระบะพันธุ์แกร่ง
ตำนานของรถกระบะ Chevrolet หรือที่คนอเมริกันเรียกติดปากว่า Chevy Truck นั้น จะเริ่มขึ้นตั้งแต่ การถือกำเนิดของรถบรรทุก Chevrolet Model-T เมื่อปี 1918 โดยสร้างขึ้นบนเฟรมแชสซีส์ ของรถยนต์นั่ง ก่อนจะพัฒนา ไปตามยุคสมัย จนกลายมาเป็นรถกระบะ Full Size Truck ตระกูล Silverado จนโด่งดัง และได้รับความนิยมในเขตอเมริกาเหนือ และอเมริกาใต้ เป็นอย่างดี แต่ชื่อรุ่น Colorado นั้น เพิ่งเริ่มมีขึ้นในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2003 ตามด้วยการเข้ามาเปิดตลาดในเมืองไทยเมื่อเดือนมีนาคม 2004 มานี้เอง

Colorado แต่ง ง
Colorado แต่ง งามๆ

colorado แต่งcolorado แต่งcolorado แต่งcolorado แต่งcolorado แต่งcolorado แต่งcolorado แต่งcolorado แต่งcolorado แต่งcolorado แต่งcolorado แต่ง

(Visited 4,270 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *