ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาน้ำมันจาก ค่ายต่างๆ ประจำวันที่ 6 สค 2556 ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรีปทุมธานี และสมุทรปราการ

ราคาน้ำมัน

รายงานโดยสำนักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี สนพ.

(Visited 294 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *