BT-50 PRO ขาวสวยๆ

BT pro 50

Mazda BT-50 PRO ขาวจั้ว น่าเจี้ย  สมรรถนะดุจรถเก๋ง ด้วยเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลใหม่ Di-THUNDER PROด้วยเส้นสายที่แปลกตา รวมเอาสีขาวๆสวยๆมาให้ชมกัน สำหรับคอกระบะ ชาวAutocarnano.com

BT pro 50BT pro 50BT pro 50BT pro 50BT pro 50

bt50

bt50bt50

(Visited 4,797 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *