เตรียมประมูล รถคันแรก 300 คัน ที่โดนยึด

รถคันแรก

นายอนุชาติ ดีประเสริฐ ประธานสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย เปิดเผยว่า จากข้อมูลของกรมสรรพสามิต มีผู้ขอใช้สิทธิ์รถยนต์คันแรกจำนวน 1.2 ล้านคัน และคาดว่าจะยกเลิกการใช้สิทธิ์ไม่ต่ำกว่า 20-30% ทำให้เหลือยอดผู้ใช้สิทธิ์รถยนต์คันแรกเพียง 8-9 แสนคันเท่านั้น แต่ในขณะนี้ยังพบว่ามีลูกค้าที่ได้รับเงินตามสิทธิ์รถยนต์คันแรกไปแล้ว และเป็นลูกค้าที่ผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงิน ทำให้ถูกยึดรถไปแล้วเกือบ 300 คัน

รถคันแรก

โดยเจ้าของรถที่ถูกยึด สถาบันการเงินจะดำเนินการตามกระบวนการขอยกเลิกการถือครองรถ 5 ปี กับกรมสรรพสามิต ทั้งนี้ตามกระบวนการแล้ว ลูกค้าต้องนำเงินที่ได้รับสิทธิ์ไปคืนให้กรมสรรพามิตทั้งหมด ส่วนสถาบันการเงินนำรถออกมาประมูลขายทอดตลาด หากไม่พอกับมูลหนี้ที่เหลือต้องเรียกเก็บหนี้ส่วนที่เหลือจากเจ้าของรถ และหากเจ้าของรถไม่จ่ายก็ต้องดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมาย ส่วนเงินคืนตามสิทธิ์หากลูกค้าไม่คืนให้กรมสรรพสามิตนั้นไม่เกี่ยวกับสถาบันการเงิน หากขายแล้วไม่พอจ่ายหนี้ที่เหลือ เจ้าของรถต้องจ่ายเพิ่ม

รถคันแรก

(Visited 312 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *