Nissa Almera ดำด้าน ใน Bangkok Auto Salon 2013

Nissa Almera ดำด้าน
Nissa Almera ดำด้าน

ไฮไลท์รถแต่งในงาน ใน Bangkok Auto Salon 2013 กับเจ้าNissa Almera ดำด้าน คันนี้ เป็นที่กล่าวถึงอยู่ ไม่ใช่น้อย ถือว่าเจิดมากในงานนี้

Nissa Almera ดำด้าน
Nissa Almeraแต่ง ดำด้าน

Nissa Almera ดำด้าน

 

ดำด้านทั้งคู่ จอกคู่นิสสันมาช

Nissa Almera แต่ง

เมื่อยู่ในหมูครอบครัวนิสสัน

 

 

(Visited 980 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *