Toyota Corolla ใหม่ อาจจะเปิดตัวในวันที่ 6 มิถุนายนนี้

หลุดบั้นท้าย Toyota Corolla

ความคืบหน้า ของค่ายสามห่วงอย่างโตโยต้า รถคอมแพ็คคาร์รุ่น พร้อมกับภาพว่าที่รถยนต์รุ่นใหม่ หลุดบั้นท้าย Toyota Corolla ใหม่ อาจจะเปิดตัวในวันที่  6  มิถุนายนนี้ ดี แม้ภาพบั้นท้ายถ่ายช้อนขึ้นจะไม่ได้ช่วยอะไรเรามากนักในการเดาทางว่าที่รถยนต์รุ่นใหม่ แต่ที่น่าสนในคือการที่ Toyota  ให้คำนิยามว่าที่รถยนต์รุ่นใหม่ของตัวเองว่า  Excite

Toyota เองออกมาเผยควมมั่นใจ ว่า Toyota Corolla  ใหม่ จะถูกอกถูกใจคที่รอคอย แน่นนอน ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบที่น่าจะโดนใจ หลายฝ่ายเดาไป ว่าคงจะเหมือน Toyota-Furia-Concept ที่เปิดตัวไปในเมืองฟรั่งไม่มากก็น้อย เราคงต้องรอดู 6  มิถุนายนนี้

(Visited 108 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *