เอาแล้ว ทะยอย ทิ้งใบจองรถยนต์คันแรก

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า “หากมีการทิ้งใบจองกันมากขึ้น อาจจะส่งผลให้กรมสามารถปรับลดวงเงินงบประมาณในการจ่ายคืนแก่ผู้มีสิทธิลงจากเดิม ในปีงบฯ 2556 คาดว่าใช้งบฯ 4.5 หมื่นล้านบาท และปี 2557 ใช้งบฯอีกราว 4 หมื่นล้านบาท แต่ปี 2556 งบฯที่ตั้งไว้ 7,250 ล้านบาท ไม่เพียงพอจึงต้องใช้เงินคงคลังบางส่วน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอนุมัติไว้ทั้งสิ้น 3.1 หมื่นล้านบาทในปีนี้” นายสมชายกล่าว

กรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า จากการประสานงานกับบริษัทเช่าซื้อรถยนต์และผู้ผลิตรถยนต์ยังไม่พบการทิ้งใบจองมากอย่างผิดปกติ แต่ยอมรับว่ามีบ้างจากกรณีปลี่ยนใจไปซื้อรถยนต์รุ่นอื่นแทนเพราะรอนาน บางรายผู้จองเสียชีวิต บางรายยื่นกู้ไม่ผ่าน ซึ่งประเมินว่าการทิ้งใบจองจะมีไม่ถึง 2 แสนคันอย่างที่มีการประเมินก่อนหน้านี้ ส่วนการสละสิทธิขอคืนเงินรถยนต์คันแรกล่าสุดเพิ่มจาก 2 พันรายเป็น 3 พันราย โดยเป็นตัวเลขที่ไม่ได้สูงหากเทียบกับยอดรวมกว่า 1.25 ล้านคัน ส่วนการคืนเงินแก่ผู้ใช้สิทธิโครงการรถคันแรกล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 1.9 แสนราย วงเงิน 1.3 หมื่นล้านบาท

(Visited 87 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *