คลิปรวม TOYOTA VIOS เข้าสมัยAEC อาเซียน

คันแรก TOYOTA VIOS 1.5 GT INDONESIA จากแดนอิเหนา อินโดนิเซีย

 

VIOS Club  จากฟิลิปปิน

 

TOYOTA VIOS มาเลเชีย

 

Toyota Vios ไทยๆ

http://youtu.be/4Z8WQ2RCut0

 

 

(Visited 635 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *