Porsche แท็กซี่ที่หรูที่สุด ในกรุงเทพ

เมื่อ Porsche กลายมาเป็นแท๊กซี่ จะเกิดอะไรขึ้น ใครกันนะบ้าเอา    Porsche Boxster 987 ราคาประมาณ 5 ล้านบาทมาทำ Taxi ให้คนฮือฮาไปทั่วบ้านทั่วเมือง   รับผู้โดยสารทุกท่านแต่ขึ้นได้ท่านเดียว ไม่เลือกผู้โดยสารและไม่ปฏิเสธผู้โดยสารว่าจะไปส่งรถ

จริงๆ แล้วมันคือ การตลาดของค่ายแดนกิมจิ อย่างSumsung นั้นเอง เป็น Talk of The Town ไปช่วงหนึ่งขณะนั้น เอาย้อนความจำชาวAutocarnano แล้วกันเนาะ แก้ร้อน

(Visited 919 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *