ปัญหารอบเครื่องเดินเบาเวลาจอด

รวมปัญหาเกี่ยวกับรถที่รอบเดินเบาเวลาจอด

ปัญหารอบเครื่องเดินเบาเวลาจอด

อาการ : รถมีปัญหาที่รอบเดินเบาเวลาจอดติดไฟแดงหรือรถติด

แนวทางการรักษา : ตั้งวาล์ว/ล้างปีก,ตรวจสอบปลั๊กหัวเทียน,ตรวจดูกล่อง ecu และเช็นเซอร์ว่าทำงานปกติหรือใหม่

(Visited 179 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *