Smart Guard เทคโนโลยีสูงสุดสำหรับระบบป้องกันการโจรกรรม

Smart Guard VM_07  ระบบกันขโมย ที่เหมือนมีคนมานั่งเฝ้ารถ (เค้าว่ามา) ตลอด 24 ชั่วโมง ใช้ระบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือแจ้งเตือนในวินาทีที่มีการบุกรุกเข้ามาในตัวรถแล้วสามารถควบคุมกลับมาที่ตัวรถแบบ real time control ที่มีหนึ่งเดียวของระบบกันขโมยรถ smart guard เท่านั้นที่สามารถควบคุมได้ในแบบวินาทีต่อวินาทีในรัศมี 20,000 กิโลเมตร ใช้ซิมโทรศัพท์แบบรายปี 100 บาท คิดแล้วเสียค่าเฝ้ารถวันละ 25 สตางค์


ระบบมีเสถียรภาพสูงตัวแรกติดตั้งตั้งแต่ปี 2544และใช้งานมาถึงปัจจุบัน ไว้ใจได้ในความเฃื่อถือของการใช้งานไม่มีปัญหากับระบบต่างๆของรถยนต์ ลูกค้าติดตั้งไปแล้วให้ความพึงพอใจ 100%

ที่สำคัญไม่มีการตัดต่อสายไฟและไม่มีการเจาะตัวถังแต่ที่เด็ดสุดคือมีระบบ anti jammer (ได้ยื่นจดอนุสิทธิบัตรแล้ว) ที่ป้องกันการตัดสัญญาณมือถือด้วยเครื่อง jammer ระบบจะทำงานอัตโนมัติเมื่อตรวจจับการตัดสัญญาณมือถือ

จุดโดดเด่นของ Smart Guard รุ่น VM-07
1.รัศมีครอบคลุมการใช้งานประมาณ 20,000 กิโลเมตร จากรถยนต์ที่ติดตั้งระบบ
2.สามารถแจ้งเตือนและควบคุมได้ในวินาทีที่มีการโจรกรรมหรือบุกรุก(Real Time Control)
3.สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหว,การถอด,ทุบกระจกรถยนต์
4.หากมีการถอดแบตเตอร์รี่รถยนต์ออกระบบสามารถใช้งานได้อีก12-16ชั่วโมง
5.ไม่มีการตัดสายไฟหรือดัดแปลงระบบไฟฟ้าเดิมของรถยนต์ใดๆทั้งสิ้น
6.สามารถใช้โทรศัพท์มือถือทุกระบบ,ทุกยี่ห้อ
7.ติดตั้งกับรถยนต์ได้ทุกรุ่น,ทุกยี่ห้อ
8.หากไม่มีการตอบรับจากผู้ใช้งานระบบจะทำงานเองทุกขั้นตอน(กรณีแบตฯโทรศัพท์หมด,เครือข่ายโทรศัพท์ล่ม,ไม่ยอมรับสาย)
9.สามารถตรวจจับหรือป้องกันการกวนสัญญาณจากภายนอกได้(Anti-Jammer)ระบบพร้อมที่จะทำงานทันทีเมื่อมีการบุกรุกหรือโจรกรรม เช่น ตัดระบบเครื่องยนต์,เปิดไซเรน
10.ในกรณีลืมเปิดระบบสามารถใช้โทรศัพท์มือถือสั่งการทำงานจากระยะไกลได้ทันที
11.ระบบมีความเสถียรสูงจึงมีความแม่นยำสูงและไม่เกิดปัญหาในการแจ้งเตือนที่ผิดพลาด(Fault Alarm)
12.ในกรณีถูกจี้หรือปล้นให้รีบลงจากรถยนต์แล้วโทรศัพท์เข้าไปยังระบบแล้วสั่งการทำงานได้ทันที(โดยมีรหัสผ่านที่ผู้ใช้งานทราบเท่านั้น)
13.สามารถเพิ่มเติมในส่วนความสามารถอื่นๆได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน(อุปกรณ์เสริม)

(Visited 388 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *