Suzuki Swift X-ITE ชุดแต่งเจ้ารถ 3สี มณี 7แสง Update by KobPy KiamMy

Suzuki Swift X-ITE ชุดแต่งเจ้ารถ 3สี มณี 7แสง Update หลังที่เราได้นำเสนอรถ Suzuki Swift ของคุณ KobPy KiamMy ไปก่อนหน้านี้ซึ่งตอนนี้บางส่วนแล้ววันนี้เราก็มีรูปใหม่ ๆ มาให้เพื่อน ๆ ได้ชมกันนะครับ

ใครว่า Eco car เดินทางไกลไม่ได้ไม่ดูกัน ไม่ว่าจะขึ้นเขา

Suzuki Swift X-ITE ชุดแต่งเจ้ารถ 3สี มณี 7แสง

ลงห้วย

Suzuki Swift X-ITE ชุดแต่งเจ้ารถ 3สี มณี 7แสง

เข้าวัดก็ได้ไม่ร้อนครับ ^-^

Suzuki Swift X-ITE ชุดแต่งเจ้ารถ 3สี มณี 7แสง

Suzuki Swift X-ITE ชุดแต่งเจ้ารถ 3สี มณี 7แสง

Suzuki Swift X-ITE ชุดแต่งเจ้ารถ 3สี มณี 7แสง

Suzuki Swift X-ITE ชุดแต่งเจ้ารถ 3สี มณี 7แสง

หรือจะไปไต่สันเล่นก็ยังไหว

Suzuki Swift X-ITE ชุดแต่งเจ้ารถ 3สี มณี 7แสง

Suzuki Swift X-ITE ชุดแต่งเจ้ารถ 3สี มณี 7แสง

ลงห้วยให้ชมกันจะ ๆ เลย

Suzuki Swift X-ITE ชุดแต่งเจ้ารถ 3สี มณี 7แสง

Suzuki Swift X-ITE ชุดแต่งเจ้ารถ 3สี มณี 7แสง

Suzuki Swift X-ITE ชุดแต่งเจ้ารถ 3สี มณี 7แสง

 

Suzuki Swift X-ITE ชุดแต่งเจ้ารถ 3สี มณี 7แสง

สวย ๆ ทั้งที่ต้องมีพริตตี้รุมล้อม ฮาๆๆ

Suzuki Swift X-ITE ชุดแต่งเจ้ารถ 3สี มณี 7แสง

ขอบคุณรูปภาพจาก : suzukiswiftclub.com

อัพเดทจากเจ้าของ

15/2/56

149450_271967422934574_713111041_n

149450_271967422934574_713111041_n1

(Visited 715 times, 1 visits today)

2 thoughts on “Suzuki Swift X-ITE ชุดแต่งเจ้ารถ 3สี มณี 7แสง Update by KobPy KiamMy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *