โครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ 1 มกราคม 2559

รัฐบาลได้ขยับทิ้งทวนก่อนสิ้นปี อนุมัติปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ ตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป เอาเป็นว่า ชาว Autocarnano จากโครงการรถคันแรก งานนี้ มีเวลาให้ท่านประมาญ 3 ปี ในการตัดสินใจ ก่อนใช้อัตราภาษีใหม่


(Visited 595 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *