บิ๊กไบค์ จุก เจอะ อัตราภาษีสรรพสามิต แบบใหม่

CBR 1000rr

หลังจากที่คิดว่าตลาดสองล้อคันใหญ่บ้านเรากำลังแจ่ม งานนี้อาจต้องสะดุด หยุดบ้างจาก  โครงสร้างอัตราภาษีสรรพสามิตแบบใหม่ประกาศจัดเก็บตามขนาดเครื่องยนต์   ค่ายรถ ตั้งหลักกลยุทธใหม่ กันทั่วหน้า เพื่อหา ช่องทางกับ Big  Bike  “ฮอนด้า” ยืนยันพร้อมแบกรับส่วนต่างให้ลูกค้า  “คาวาซากิ” โดนผลกระทบหนัก แย้มราคาปรับสูงขึ้นแน่แต่ยังไม่ชัดเจน เช่นเดียวกับ “ดูคาติ” ขอเวลาหาข้อสรุป ก่อนแจ้งอย่างเป็นทางการเร็วๆ นี้ ส่วนแบรนด์น้องใหม่ “เบเนลลี” มาแปลก ไม่บวกต้นทุนภาษีเพิ่มแต่ยอมลดกำไร ย้ำขายราคาเดิมถึงสิ้นปี 2556

จากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการปรับโครงสร้างอัตราภาษีสรรพสามิตรจักรยานยนต์แบบใหม่ จากเดิมที่เก็บตามชนิดเครื่องยนต์ คือ 2 จังหวะ และ 4 จังหวะ มาเป็นการเก็บภาษีตามปริมาตรความจุกระบอกสูบที่คิดเป็นลูกบาศก์เซนติเมตร หรือ ซีซี. แทน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค. เป็นต้นไป

โดยมติดังกล่าว กำหนดให้รถจักรยานยนต์ที่มีปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่เกิน 150 ซีซี. จัดเก็บภาษีในอัตรา 3%, ความจุ 150-500 ซีซี. จัดเก็บ 5%, ความจุ 500-1,000 ซีซี. จัดเก็บ 10% และความจุ 1,000 ซีซี. ขึ้นไป จัดเก็บ 20%

ทั้งนี้ เห็นได้ว่าการปรับโครงสร้างอัตราภาษีสรรพสามิตรแบบใหม่ จะมีผลกระทบต่อรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่มากกว่ารถเล็กที่มีความจุไม่เกิน 150 ซีซี. โดยเฉพาะบิ๊กไบค์ที่มีฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทย ซึ่งกำลังได้รับความสนใจในขณะนี้

(Visited 897 times, 1 visits today)

One thought on “บิ๊กไบค์ จุก เจอะ อัตราภาษีสรรพสามิต แบบใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *