คืนภาษีรถคันแรก ใช้สิทธิ1.3ล้านราย 9.1 หมื่นล้าน

วันที่ 31 ธ.ค.2555 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการยื่นขอใช้สิทธิ์โครงการคืนภาษีรถยนต์คันแรก ที่เริ่มโครงการมาตั้งแต่เดือนก.ย.2554 มีผู้มาลงทะเบียนยื่นขอสิทธิ์ รวมประมาณ 1.3 ล้านราย สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 แสนราย คิดเป็น เงินภาษีที่รัฐต้องสูญเสียประมาณ 9.1 หมื่นล้านบาท สูงกว่า เป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 หมื่นล้านบาท มีผู้ใช้สิทธิ์รับเงินคืนไปแล้ว 4.7 หมื่นราย คิดเป็นเงิน 3.48 พันล้านบาท

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ยอดขอใช้สิทธิ์รถยนต์คันแรกแบ่งตามภูมิภาค พบว่า สรรพสามิตภาค 10 พื้นที่กรุงเทพฯ มียอดยื่นสูงสุด 2.3 แสนราย รองมาเป็น สรรพสามิตภาค 2 พื้นที่ จ.สมุทธปราการ ชลบุรี ระยอง มียอดยื่น 1.83 แสนราย รองมาเป็นสรรพสามิตภาค 1 พื้นที่ จ.ปทุมธานี นนทบุรี มียอดยื่น 1.32 แสนราย และภาค 3 พื้นที่ จ.นครราชสีมา มียอดยื่น 1.1 แสนราย โดยพื้นที่ที่มียอดยื่นน้อยสุดคือ สรรพสามิตภาค 9 พื้นที่ จ.สงขลา ยอดยื่น 6.9 หมื่นราย (ที่มา:ข่าวสดออนไลน์)

นโยบายรถคันแรกส่งผลต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง อาทิ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมแร่โลหะและอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ซึ่งนับว่าเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำของการผลิตรถยนต์ และยังส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมปลายน้ำ เช่น ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจสินเชื่อ ซึ่งจะ ช่วยกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งการจ้างงาน การลงทุน และการจับจ่ายของประชาชน

(Visited 85 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *