Mitsubishi Triton 2012-2013 ราคา มิตซูบิชิ ไทรทัน

ราคา Mitsubishi Triton

ราคา Mitsubishi Triton CNG
ราคา Mitsubishi Triton Single Cab 2.4 GL BENZENE MT 498,000 บาท
ราคา Mitsubishi Triton Mega Cab 2.4 GLX BENZENE MT 636,000 บาท
ราคา Mitsubishi Triton Mega Cab PLUS 2.4 GLS BENZENE MT 718,000 บาท
ราคา Mitsubishi Triton Double Cab 2.4 GLX BENZENE MT 696,000 บาท
ราคา Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4L GLS BENZENE MT 810,000 บาท

ราคา Mitsubishi Triton Single Cab
ราคา Mitsubishi Triton Single Cab มิตซูบิชิ ไทรทัน ซิงเกิ้ลแค็บ 2.4 GL BENZENE MT 433,000 บาท
ราคา Mitsubishi Triton Single Cab มิตซูบิชิ ไทรทัน ซิงเกิ้ลแค็บ 2.5 GL DI-D MT 495,000 บาท
ราคา Mitsubishi Triton Single Cab มิตซูบิชิ ไทรทัน ซิงเกิ้ลแค็บ 2.5 GLX 4WD MT 599,000 บาท
ราคา Mitsubishi Triton Single Cab มิตซูบิชิ ไทรทัน ซิงเกิ้ลแค็บ 3.2 GL 4WD AT 637,000 บาท

ราคา Mitsubishi Triton Mega Cab / Triton Double Cab
ราคา Mitsubishi Triton Mega Cab 2.4 GLX BENZENE MT 571,000 บาท
ราคา Mitsubishi Triton Mega Cab 2.5 GLX DI-D MT 598,000 บาท
ราคา Mitsubishi Triton Double Cab 2.4 GLX BENZENE MT 631,000 บาท
ราคา Mitsubishi Triton Double Cab 2.5 GLX MT 663,000 บาท
ราคา Mitsubishi Triton Double Cab 4×4 2.5 GLS DI-D MT 797,000 บาท
ราคา Mitsubishi Triton Double Cab 4×4 2.5 NGT GLS Ltd MT 913,000 บาท
ราคา Mitsubishi Triton Double Cab 4×4 2.5 NGT GLS Ltd 5AT 967,000 บาท

ราคา Mitsubishi Triton Plus
ราคา Mitsubishi Triton Plus Mega Cab 2.4 GLS BENZENE MT 653,000 บาท
ราคา Mitsubishi Triton Plus Mega Cab 2.5 GLX DI-D MT 629,000 บาท
ราคา Mitsubishi Triton Plus Mega Cab 2.5 GLS DI-D MT 699,000 บาท
ราคา Mitsubishi Triton Plus Mega Cab 2.5 GLS DI-D AT 753,000 บาท

ราคา Mitsubishi Triton Plus Double Cab 2.4L BENZENE MT 745,000 บาท
ราคา Mitsubishi Triton Plus Double Cab 2.5 GLS DI-D MT 791,000 บาท
ราคา Mitsubishi Triton Plus Double Cab 2.5 VGT GLS DI-D AT 845,000 บาท

 

(Visited 313 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *