Mitsuoka มิทสึโอกะ Hand Made รถยนต์คลาสสิคระดับหรู บุกมอร์เตอร์เอ็กโปร์

มิทสึโอกะ มอเตอร์ ประเทศญี่ปุ่น เป็นบริษัทผู้ผลิตรูปทรงรถยนต์คลาสสิคระดับหรู ด้วยปรัชญาความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์รถยนต์แต่ละคันแบบ Hand Made อย่างละเอียดอ่อน พิถีพิถัน ด้วยการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทำให้รถยนต์ “มิทสึโอกะ” เป็นยานยนต์ที่ผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองทุกความฝันของลูกค้าแต่ละบุคคลให้เป็นจริง

(Visited 776 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *