Fino ตาโตแต่งสวยๆ

วันนี้ เอาใจสาวก 2ล้อAutocarnano  ไปชมโฉม ยามาฮ่า ฟีโน่ แต่งงามๆกัน เก็บเอาไว้เป็นแนวทาง ในการแต่งเจ้าสองล้อYamamha Fino กันต่อไป ใครจะไปสนใจ ยกมือขึ้น

ชมทั้งตอนกลางวันกลางคืนว่าไฟ แจ่มมั้ย

เหลือง แต่งดำ

(Visited 1,246 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *