“ป้ายทะเบียนใหม่” พร้อมใช้แล้ว

กรมการขนส่งทางบก ได้ผลิตแผ่นป้ายทะเบียนรถครบทุกหมวด ทุกอักษรแล้ว จึงแจ้งให้เจ้าของรถที่จดทะเบียนใหม่ในกรุงเทพฯ ที่ยังไม่ได้รับแผ่นป้าย ติดต่อขอรับได้ที่ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 อาคาร 2 ชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก สอบถามรายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์  0-2271-8888 ต่อ 2106-7 ส่วนแผ่นป้ายทะเบียนแบบใหม่ ได้เริ่มผลิตเพื่อเตรียมรองรับการจดทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้ว

ป้ายทะเบียนแบบใหม่จะมีขนาดของแผ่นป้ายเท่าเดิม คือ กว้าง 15 ซม. ยาว 34 ซม. และมีตัวอักษร ขส อยู่ภายในวงกลม มุมล่างขวา โดยแบ่งเป็นสองบรรทัด สำหรับตัวเลขและตัวอักษรจะมีขนาดเล็กลงกว่าเดิมเล็กน้อย และมีคุณลักษณะเฉพาะลายเส้นคู่เป็นรูปคลื่นภาพ 3 มิติ เป็นภาพเคลื่อนไหว สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจน เป็นการป้องกันการปลอมแปลงได้อีกด้วย

รถยนต์ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งมีถึงวันละกว่า 2,000 คันจะจดถึงหมวด ฆฮ ภายในเดือนตุลาคมนี้ จากนั้นจะมีการนำป้ายทะเบียนรถแบบใหม่ที่ขึ้นต้นด้วยตัวเลขตามด้วยตัวอักษรสองตัว เช่น 1 กก 1 เรียงตามลำดับจนถึง 1 กก 9999 นี้ และเริ่ม 1 กข 1 ถึง 1 กข 9999 เรื่อยไปจนถึง 1 กฮ 9999 จึงใช้ตัวเลข 2 ถึง 9 นำหน้าหมวดตัวอักษรตามประกาศ ซึ่งขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการผลิตแผ่นป้ายทะเบียนแบบใหม่ไว้รองรับการจดทะเบียนของรถยนต์ในกรุงเทพมหานครไว้เรียบร้อยแล้ว

(Visited 194 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *