1 ม.ค.56 ยกเลิกเบนซิน 91

กระทรวงพลังงานจะยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 91 จากเดิมจะยกเลิกในวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์มากขึ้น นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ยืนยันว่า ในวันที่ 1 มกราคม 2556  ยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 91 แน่นอน

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์มากขึ้น ซึ่งจะทำให้ปริมาณการใช้เอทานอลเพิ่มขึ้นอีก 800,000 – 1,000,000 ลิตรต่อวัน จากปัจจุบันที่มียอดการใช้เอทานอลเพียง 1.25 – 1.3 ล้านลิตรต่อวัน

 

ขณะที่กำลังการผลิตอยู่ที่ 3.27 ล้านลิตรต่อวัน ขณะที่การใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ทุกประเภทอยู่ที่ 11 – 11.5 ล้านลิตรต่อวัน ส่วนเบนซิน 91 มียอดขายรวม 8 ล้านลิตรต่อวัน และยังเป็นการช่วยให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการปลูกพืชพลังงาน เพราะความต้องการใช้เอทานอลที่เพิ่มขึ้นจะมาจากมันสำปะหลัง กากน้ำตาล หรือโมลาส และอ้อยมากขึ้น

ประเทศไทยมีการใช้น้ำมันดีเซลมากกว่าเบนซิน ทำให้ต้องมีการนำเข้าน้ำมันดิบจากประเทศในตะวันออกกลาง ซึ่งมีคุณสมบัติที่สามารถผลิตได้เป็นน้ำมันดีเซลมากกว่า ในเชิงเศรษฐกิจน้ำมันดิบที่ขุดได้ในประเทศไม่เหมาะกับการใช้ในประเทศไทย เนื่องจากเมื่อนำมากลั่นแล้ว จะทำให้ได้น้ำมันเบนซินเป็นส่วนใหญ่
เดินหน้ายกเลิกเบนซิน 91 ในวันที่ 1 ม.ค. 56 ชง กพช.อนุมัติวันนี้ ยันผลกระทบไม่มาก แต่ช่วยดันยอดการใช้ก๊าซโซฮอล์เพิ่มขึ้นเป็น 20 ล้านลิตร/วัน จี้กรมเชื้อเพลิงหาช่องทางแก้ไขสัญญาเพื่อนำน้ำมันดิบจากแหล่งสัมปทานในประเทศมาใช้เองทั้งหมดแทนการส่งออก คาดแล้วเสร็จปี 56

(Visited 194 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *