การ แต่งท่อสวยๆ Speed Header racing จ้า

ร้าน Speed Header racing ของ เฮียเต๋อ หรือ นายอิสระ เชิดโฉมตระกูล เป้นร้านท่อ ที่ทำตามลูกค้าต้องการชื่อดังที่รู้กันทั้งวงการ  ที่ไกลใกล้ ก้มาให้แกจัดการให้

รถแข่งของคุณ ใหม่ สุคนธวา

 

Vios Circuit Monkey Garac

HEADER

Middle-exhaust พักกลาง

Exhaust(พักปลาย)

Catalytic-replacement  (อุปกรณ์ใส่แทนแคตเดิม)

strut-BAR (ค้ำโช็ค)

AIR-filter (กรองเปลือย กรองแผ่น)

(Visited 465 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *