การดูแลรถในเบื้องต้น กับModern Homekeeper

คลิปนำเสนอ การดูแลรถ ที่ใช้ประจำ ว่าเราจะดูแลรถยังไงกันดีด้วยตัวเองในเบื้องต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงยางอะไหล่เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น เพื่อให้ช่วยเหลือตนเองได้ในเบื้องต้น

 

(Visited 50 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *