ดูแล รักษารถ เราง่ายๆ เริ่มที่ตัวเราเอง

ริ่มต้นที่ ต้องรู้ว่ารถยนต์ของเรา ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดไหน รถยนต์ส่วนใหญ่นั้นมักใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ 2 ชนิด ได้แก่ น้ำมันดีเซลหรือน้ำมันโซล่า และน้ำมันเบนซินหรือน้ำมันแก๊สโซลีน

เรียนรู้สัญญาณไฟบนแผงหน้าปัด ไฟสัญญาณต่างๆ บนแผงหน้าปัด สัญญาณเตือนหลักๆ ได้แก่ ไฟเตือนแรงดันน้ำมัน เครื่อง ไฟเตือนระบบชาร์จไฟ และไฟเตือนเบรกมือ

เลือกใช้น้ำมันเครื่องให้ถูกต้องมีผลกับเครื่องยนต์ น้ำมันเครื่องหรือน้ำมันหล่อลื่นมีคุณสมบัติที่โดดเด่น คือ ป้องกันการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนต่างๆ ในเครื่องยนต์โดยจะไม่เสียคุณสมบัติ การหล่อลื่นแม้ว่าจะอยู่ในอุณหภูมิที่สูงกว่าปกติ ดังนั้นคุณสมบัติของน้ำมันเครื่องที่ดีต้องสามารถคงสภาพความข้นใสไว้ได้ไม่เหลวหรือ หนืดจนเกินไปหากอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง

ดูแลแบตเตอรี่แหล่งจ่ายไฟหลักรถยนต์เป็นแหล่งพลังที่กักเก็บพลังงานในรูปแบบของกระบวนการทางเคมีและจ่ายกระแสไฟฟ้าไป
ตามระบบต่างๆ ในรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นระบบจุดระเบิด หรือระบบแสงสว่าง เป็นต้น แบตเตอรี่ลูกใหญ่จะสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้มากกว่า แบตเตอรี่ลูกเล็กๆ เพราะในแบตเตอรี่ลูกใหญ่ๆ จะมีจำนวนแผ่นธาตุมากกว่า แบตเตอรี่ส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานอยู่ระหว่าง 18-30 เดือน

(Visited 248 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *